Temperatures drop, the level of air pollution in Kosovo rises

With the drop in temperatures, the level of air pollution has started to increase in Kosovo.The drop in temperatures has caused many citizens, especially those who live in houses, to return to burning coal and wood as a heating method, which has a negative impact on air quality. According to the data of the American… Continue reading Temperatures drop, the level of air pollution in Kosovo rises

Temperature padaju, nivo zagađenosti vazduha na Kosovu raste

Sa padom temperatura na Kosovu je počeo da raste i nivo zagađenosti vazduha.Pad temperatura uslovio je da se mnogi građani, posebno oni koji žive u kućama, vrate loženju uglja i drva kao načinu grejanja, što negativno utiče na kvalitet vazduha. Prema podacima Američke ambasade na Kosovu, vazduh na Kosovu trenutno je nešto iznad dozvoljenih vrednosti… Continue reading Temperature padaju, nivo zagađenosti vazduha na Kosovu raste

Bien temperaturat, ngritet niveli i ndotjes së ajrit në Kosovë

Me rënien e temperaturave, niveli i ndotjes së ajrit ka filluar të rritet në Kosovë.Rënia e temperaturave ka bërë që shumë qytetarë, e sidomos ata që jetojnë nëpër shtëpi, t’i kthehen djegies së thëngjillit dhe druve si metodë për ngrohje, gjë që ndikon negativisht në cilësinë e ajrit. Sipas të dhënave të Ambasadës Amerikane në… Continue reading Bien temperaturat, ngritet niveli i ndotjes së ajrit në Kosovë