Klimatska kriza, kuda ide planeta? Samit COP27 u Egiptu

Ekstremne temperature, požari, suše i poplave postaju sve gori iz godine u godinu zbog klimatskih promena.U stvari, poslednjih osam godina, prema izveštaju UN, definisane su kao najtoplije ikada zabeležene – što ukazuje da je svet uronjen u duboku klimatsku krizu. Konferencija o klimi COP27 u Egiptu bila je fokusirana na ovo pitanje, generalni sekretar UN… Continue reading Klimatska kriza, kuda ide planeta? Samit COP27 u Egiptu

Climate crisis, where is the planet going? COP27 summit in Egypt

Extreme temperatures, fires, droughts and floods are getting worse year after year due to climate change.In fact, the last eight years according to a UN report have been defined as the hottest ever recorded – indicating that the world is plunged into a deep climate crisis. The COP27 climate conference in Egypt has focused on… Continue reading Climate crisis, where is the planet going? COP27 summit in Egypt

Kriza klimatike, ku po shkon planeti? Samiti i COP27 në Egjipt

Temperaturat ekstreme, zjarret, thatësira dhe përmbytjet po përkeqësohen vit pas viti për shkak të ndryshimeve klimatike. Në fakt tetë vitet e fundit sipas një raporti të OKB janë përkufizuar të jenë më të nxehtat e regjistruara ndonjëherë –çka tregon se bota është zhytur në një krizë të thellë klimatike. Konferenca e klimës COP27 në Egjipt… Continue reading Kriza klimatike, ku po shkon planeti? Samiti i COP27 në Egjipt