Gjetjet kryesore të Raportit të vitit 2022 për Kosovën

Në Agjendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor dhe lidhjen e qëndrueshme, Kosova ka bërë disa përparime në fushën e transportit dhe progres të kufizuar në fushat e energjisë, mjedisit dhe ndryshimeve klimatike. Në fushën e burimeve dhe bujqësisë, Kosova ka bërë disa përparime në sigurinë ushqimore, politikën veterinare dhe politikën fitosanitare, por vetëm progres të… Continue reading Gjetjet kryesore të Raportit të vitit 2022 për Kosovën

Vazdon hudhja e mbeturinave në rajonin e Rugovës

Kjo është gjendja e rrugës për Rugovë të Pejës. Pavarësisht organizimit të shumë aksioneve të pastrimit gjendja nuk po përmirësohet. Njerëz dhe biznese të papërgjegjshme vazhdojnë ndotjen e kësaj ane, fatkeqësisht edhe veprimi i institucioneve përgjegjëse për parandalimin e ndotësve vazhdon të jetë shumë i mangët. Megjithatë, ne nuk mund të qëndrojmë indiferent dhe përsëri… Continue reading Vazdon hudhja e mbeturinave në rajonin e Rugovës

Zagovaranje zaštite životne sredine i svesti o upravljanju vodnim resursima

Treći govor platforme „Zeleni razgovor“ Egzone Šalje, operativnog direktora NVO EcoZ, izražava poteškoće i izazove sa kojima se Kosovo suočava u slučaju upravljanja vodama. Primetivši da zloupotreba vode nanosi veliku štetu životnoj sredini, Egzona je zajedno sa svojim timom i pristalicama pokrenula proteste na mestima pogođenim lošim upravljanjem vodom, nastavljajući sa kampanjama samopomoći, zagovaranjem i… Continue reading Zagovaranje zaštite životne sredine i svesti o upravljanju vodnim resursima

Advocacy for environmental protection and awareness of water resource management

The third speech of the “Green Talk” platform by Egzona Shala, operational director at the NGO EcoZ, expresses the difficulties and challenges that Kosovo faces in the case of water management. Noticing that the misuse of water is causing great damage to the environment, Egzona, together with its team and supporters, started protests in places… Continue reading Advocacy for environmental protection and awareness of water resource management

Avokimi për mbrojtjen e mjedisit dhe ndërgjegjësimi për menaxhimin e burimeve ujore

Fjalim i tretë i platformës “Green Talk” nga Egzona Shala, Drejtoreshë operacionale në OJQ-në EcoZ, shpreh vështirësitë dhe sfidat që Kosova përballet në rastin e menaxhimit të ujrave. Duke vrejtur që keqshfrytëzim i ujit po pëson dëme të mëdha në ambient, Egzona së bashku me ekipin dhe mbështetësit e saj, filluan protestime në vende të… Continue reading Avokimi për mbrojtjen e mjedisit dhe ndërgjegjësimi për menaxhimin e burimeve ujore

ONLINE INFO SESIJA

Učestvujte na ONLINE INFO SESIJI, ovog petka. #BOOSTKosovo tim podeliće detalje o program i odgovarati na sva pitanja preduzeća o procesu prijave i mogućnosti. Kroz naše partnerstvo sa Embassy of Japan in Kosovo EBRD & Innovation Centre Kosovo, pomažemo preduzeća #SME na Kosovu da #rastu i postanu #održivi kroz  #zelenutranziciju. 🌍🌱 🚀20,000€ kao grant za… Continue reading ONLINE INFO SESIJA

Sesion informativ online

Mos mungoni në sesionin informativ të #BOOSTKosovo, këtë të​ premte. Cdo gjë, duke filluar nga procesi i aplikimit e deri te mundësitë përmes këtij programi akselerator, do të mbulohet në këtë info sesion. Së bashku me Ambasadën e Japonisë në​ Kosovë, EBRD dhe ICK, do të mbështesim rreth 50 biznese në mbarë Kosovën, për t’u… Continue reading Sesion informativ online

ONLINE INFO SESSION this Friday

ENG: Join us for our ONLINE INFO SESSION this Friday. #BOOSTKosovo team will share more details about the programme and take any questions from all interested SMEs about the application process and opportunities. Through our partnership with Embassy of Japan in Kosovo, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) & Innovation Centre Kosovo, we are… Continue reading ONLINE INFO SESSION this Friday

Praktika premtuese: Tregimi i Rinorës

Ndiqeni tregimin e Rinorës, jeta e së cilës bazohet në promovimin e parimeve më të larta të të jetuarit qëndrueshëm. ♻️ EkonomiaQarkore https://fb.watch/g5hhu4xUey/

Zeleni izazov Kosova

Za zeleniju budućnost. Posle COVID-19, Kosovo doživljava jednu od najizazovnijih društvenih i ekonomskih kriza u poslednje dve decenije. Zeleni i pravedan put oporavka može vratiti privatni sektor Kosova na pravi put – stvaranje novih radnih mesta, smanjenje emisija staklene bašte i jačanje konkurentnosti, dok je na putu ka budućnosti otpornoj na klimu. UNDP Kosovo, u… Continue reading Zeleni izazov Kosova