Gjetjet kryesore të Raportit të vitit 2022 për Kosovën

Në Agjendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor dhe lidhjen e qëndrueshme, Kosova ka bërë disa përparime në fushën e transportit dhe progres të kufizuar në fushat e energjisë, mjedisit dhe ndryshimeve klimatike.

Në fushën e burimeve dhe bujqësisë, Kosova ka bërë disa përparime në sigurinë ushqimore, politikën veterinare dhe politikën fitosanitare, por vetëm progres të kufizuar në bujqësi.

Burimi: Komisioni Evropian

Vazdon hudhja e mbeturinave në rajonin e Rugovës

Kjo është gjendja e rrugës për Rugovë të Pejës. Pavarësisht organizimit të shumë aksioneve të pastrimit gjendja nuk po përmirësohet. Njerëz dhe biznese të papërgjegjshme vazhdojnë ndotjen e kësaj ane, fatkeqësisht edhe veprimi i institucioneve përgjegjëse për parandalimin e ndotësve vazhdon të jetë shumë i mangët.

Megjithatë, ne nuk mund të qëndrojmë indiferent dhe përsëri thërrasim vullnetarët tanë, banorët e zonës, bizneset, kompaninë e menaxhimit të mbeturinave “Ambienti” në Komunën e Pejës, Drejtorinë për Menaxhimin e Parkut Nacional “Bjeshkët e Nemuna” dhe të gjithë aktivistët mjedisorë që të Shtunën me 29.10.2022 duke filluar në ora 11:00 të mobilizohemi dhe Ta Pastrojmë Rugovën.

Zagovaranje zaštite životne sredine i svesti o upravljanju vodnim resursima

Treći govor platforme „Zeleni razgovor“ Egzone Šalje, operativnog direktora NVO EcoZ, izražava poteškoće i izazove sa kojima se Kosovo suočava u slučaju upravljanja vodama. Primetivši da zloupotreba vode nanosi veliku štetu životnoj sredini, Egzona je zajedno sa svojim timom i pristalicama pokrenula proteste na mestima pogođenim lošim upravljanjem vodom, nastavljajući sa kampanjama samopomoći, zagovaranjem i raznim nacionalnim i međunarodnim skupovima za donošenje rešenja na problem.

GreenTalk organizuje Balkan Green Foundation i služi da stimuliše diskusiju o održivom razvoju, kao i izazovima i mogućnostima na Kosovu u ovoj oblasti. Ovo treće izdanje platforme podržava Heinrich-Boll-Stiftung.

Advocacy for environmental protection and awareness of water resource management

The third speech of the “Green Talk” platform by Egzona Shala, operational director at the NGO EcoZ, expresses the difficulties and challenges that Kosovo faces in the case of water management. Noticing that the misuse of water is causing great damage to the environment, Egzona, together with its team and supporters, started protests in places affected by water mismanagement, continuing with self-help campaigns, advocacy and various national and international meetings for brought a solution to the problem.

GreenTalk is organized by the Balkan Green Foundation and serves to stimulate discussion on sustainable development, as well as challenges and opportunities in Kosovo in this field. This third edition of the platform is supported by the Heinrich-Böll-Stiftung.

Avokimi për mbrojtjen e mjedisit dhe ndërgjegjësimi për menaxhimin e burimeve ujore


Fjalim i tretë i platformës “Green Talk” nga Egzona Shala, Drejtoreshë operacionale në OJQ-në EcoZ, shpreh vështirësitë dhe sfidat që Kosova përballet në rastin e menaxhimit të ujrave. Duke vrejtur që keqshfrytëzim i ujit po pëson dëme të mëdha në ambient, Egzona së bashku me ekipin dhe mbështetësit e saj, filluan protestime në vende të prekura nga keqmenaxhimi i ujrave, duke vazhduar me kampania vetëjesues, avokime dhe takime të ndryshme nacionale dhe internacionale për të sjellur një zgjidhje të problemit.

GreenTalk organizohet nga Balkan Green Foundation dhe shërben për të stimuluar diskutimin mbi zhvillimin e qëndrueshëm, si dhe sfidat dhe mundësitë në Kosovë në këtë fushë. Ky edicion i tretë i platformës mbështetet nga Heinrich-Böll-Stiftung.

ONLINE INFO SESIJA

Učestvujte na ONLINE INFO SESIJI, ovog petka. #BOOSTKosovo tim podeliće detalje o program i odgovarati na sva pitanja preduzeća o procesu prijave i mogućnosti.

Kroz naše partnerstvo sa Embassy of Japan in Kosovo EBRD & Innovation Centre Kosovo, pomažemo preduzeća #SME na Kosovu da #rastu i postanu #održivi kroz  #zelenutranziciju. 🌍🌱

🚀20,000€ kao grant za razvoj vašeg rešenja
🚀Svetska ekspertiza 
🚀Globalno umrežavanje

Sesion informativ online

Mos mungoni në sesionin informativ të #BOOSTKosovo, këtë të​ premte. Cdo gjë, duke filluar nga procesi i aplikimit e deri te mundësitë përmes këtij programi akselerator, do të mbulohet në këtë info sesion.

Së bashku me Ambasadën e Japonisë në​ Kosovë, EBRD dhe ICK, do të mbështesim rreth 50 biznese në mbarë Kosovën, për t’u bërë efiçiente dhe të qëndrueshme. Ekipet më inovative do të financohen me rreth 20,000€, për implementimin e zgjidhjeve të tyre të gjelbërta.

🚀20,000€ grante për biznese
🚀Ekspertizë ndërkombëtare 
🚀Rrjetëzim

ONLINE INFO SESSION this Friday

ENG: Join us for our ONLINE INFO SESSION this Friday. #BOOSTKosovo team will share more details about the programme and take any questions from all interested SMEs about the application process and opportunities.

Through our partnership with Embassy of Japan in Kosovo, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) & Innovation Centre Kosovo, we are helping #SMEs in Kosovo #grow and become #sustainable through #GreenTransition.🌍🌱
🚀20,000€ grant to develop your solution
🚀Leading international expertise

Global network

Zeleni izazov Kosova

Za zeleniju budućnost.

Posle COVID-19, Kosovo doživljava jednu od najizazovnijih društvenih i ekonomskih kriza u poslednje dve decenije. Zeleni i pravedan put oporavka može vratiti privatni sektor Kosova na pravi put – stvaranje novih radnih mesta, smanjenje emisija staklene bašte i jačanje konkurentnosti, dok je na putu ka budućnosti otpornoj na klimu.

UNDP Kosovo, u partnerstvu sa Vladom Japana i Inovacionim centrom Kosovo (ICK), pokrenuo je Zeleni izazov Kosova za podršku zelenom oporavku u privatnom sektoru negovanjem povoljnog okruženja, sa pristupom usredsređenim na ljude.

Globalna previranja sa kojima smo suočeni poremetila su lance vrednosti i poslovne operacije. Ekonomska kriza, rat u Ukrajini i energetska kriza doveli su do visokog nivoa nesigurnosti i siromaštva. Sve ovo dolazi u vreme kada su ekstremni vremenski događaji i uticaji klimatskih promena intenzivirani.

Da li imate inovativno rešenje kao odgovor na ove složene ekološke, ekonomske, socijalne i zdravstvene krize koje nas mogu dovesti do pravednog i inkluzivnog zelenog oporavka? Da li ste malo i srednje preduzeće (MSP) koje želi da izgradi otpornost, ali mu nedostaje znanje i finansijska sredstva?

Prijavite se na naš otvoreni poziv i pridružite se programu ubrzanja BOOST k Kosovo da biste unapredili svoja inovativna rešenja na sledeći nivo i povećali svoj uticaj!

Želimo da izgradimo kapacitete do 50 MSP sa visokim potencijalom za tranziciju ka zelenom oporavku fokusiranjem na održive poslovne modele, upravljanje rizikom i otpornost na katastrofe. Na kraju programa, 15 MSP će dobiti grantove od oko 10.000 EUR (zahteva se sufinansiranje od 20% od MSP).

[1] Sva pozivanja na Kosovo biće shvaćena u kontekstu Rezolucije Saveta bezbednosti 1244 (1999).

9-16. decembar 2022
Mentorske sesije i priprema za prezentaciju

  1. decembar 2022
    Diplomski događaj
  2. decembar 2022. – 25. februar 2023
    Raspodela i implementacija grantova

Ko može da se prijavi:
IkonaTip kandidata:
MSP