Obećavajuća praksa: Treba zasaditi milion stabala

Ozelenjavanjem životne sredine stvara se čistiji vazduh, hladnija urbana područja i mirniji um. UNDP Kosovo podržava institucije u ovoj velikoj inicijativi, radujući se okupljanju dijaspore kroz crovdfunding kako bi Kosovo postalo zelenije!

Praktikë premtuese: Një milion pemë do të mbillen

Gjelbërimi i mjedisit krijon ajër më të pastër, zona urbane më të freskëta dhe mendje më paqësore. UNDP Kosova mbështet institucionet në këtë iniciativë madhështore, duke pritur me padurim që të mbledhë diasporën përmes financimit të shumtë për ta bërë Kosovën më të gjelbër!

Promising practice: One million trees are to be planted

Greening the environment creates cleaner air , cooler urban areas and more peaceful minds. UNDP Kosovo supports the institutions in this great initiative, looking forward to rallying the diaspora through crowdfunding to make Kosovo greener!

Još jedna divlja deponija BRISANA sa mape!

https://fb.watch/gvIEHBTnHE/

Një tjetër vendgrumbullim legale u largua nga harta!

https://fb.watch/gvIEHBTnHE/

One more illegal dumpsite DELETED from the map!

https://fb.watch/gvIEHBTnHE/