28 opština u pravcu finalizacije planova upravljanja komunalnim otpadom

Tokom posljednja tri dana, u okviru procesa revizije komunalnih planova upravljanja otpadom, održana je radionica na kojoj su se utvrđivale mjere/aktivnosti za ciljeve ovih planova.

Opštine su predstavile izazove sa kojima se svakodnevno susreću i pružile doprinose i nove ideje za rešavanje i rešenja tokom narednih 5 godina.

Svi ciljevi i planirane mere biće usmereni na minimiziranje proizvodnje otpada, 3R prakse, pružanje kvalitetnih i održivih usluga.

https://m.facebook.com/stori.php?stori_fbid=pfbid0FgzFKbumckvKiC9Mghizgk1A6oL3BfpVf6p8uKRErkkRbi5SBE8ff7p2ZLeEnTK6l&id=10006815848

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email