Environment Hub

28 komuna drejt finalizimit të planeve komunale të menaxhimit të mbeturinave

Gjatë tre diteve të fundit, në kuadër të procesit të rishikimit të planeve komunale të menaxhimit të mbeturinave, u zhvillua punëtoria për caktimin e masave/aktiviteteve për objektivat e këtyre Planeve.

Komunat paraqitën sfidat me të cilat përballen çdo ditë dhe dhanë kontribut e ide të reja për adresim dhe zgjidhje gjatë 5 viteve të ardhshme.

Të gjitha objektivat dhe masat e planifikuara do të jenë të fokusuara në minimizim të prodhimit të mbeturinave, praktika 3R, ofrim të shërbimeve cilësore dhe të qëndrueshme.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0FgzFQbumcqwQyC9Mghyzgx1A6oL3BfpWf6p8uKRErqxRbi5SBE8ff7p2ZLeEnTK6l&id=100068488488153