Zagovaranje zaštite životne sredine i svesti o upravljanju vodnim resursima

Treći govor platforme „Zeleni razgovor“ Egzone Šalje, operativnog direktora NVO EcoZ, izražava poteškoće i izazove sa kojima se Kosovo suočava u slučaju upravljanja vodama. Primetivši da zloupotreba vode nanosi veliku štetu životnoj sredini, Egzona je zajedno sa svojim timom i pristalicama pokrenula proteste na mestima pogođenim lošim upravljanjem vodom, nastavljajući sa kampanjama samopomoći, zagovaranjem i raznim nacionalnim i međunarodnim skupovima za donošenje rešenja na problem.

GreenTalk organizuje Balkan Green Foundation i služi da stimuliše diskusiju o održivom razvoju, kao i izazovima i mogućnostima na Kosovu u ovoj oblasti. Ovo treće izdanje platforme podržava Heinrich-Boll-Stiftung.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email