Avokimi për mbrojtjen e mjedisit dhe ndërgjegjësimi për menaxhimin e burimeve ujore


Fjalim i tretë i platformës “Green Talk” nga Egzona Shala, Drejtoreshë operacionale në OJQ-në EcoZ, shpreh vështirësitë dhe sfidat që Kosova përballet në rastin e menaxhimit të ujrave. Duke vrejtur që keqshfrytëzim i ujit po pëson dëme të mëdha në ambient, Egzona së bashku me ekipin dhe mbështetësit e saj, filluan protestime në vende të prekura nga keqmenaxhimi i ujrave, duke vazhduar me kampania vetëjesues, avokime dhe takime të ndryshme nacionale dhe internacionale për të sjellur një zgjidhje të problemit.

GreenTalk organizohet nga Balkan Green Foundation dhe shërben për të stimuluar diskutimin mbi zhvillimin e qëndrueshëm, si dhe sfidat dhe mundësitë në Kosovë në këtë fushë. Ky edicion i tretë i platformës mbështetet nga Heinrich-Böll-Stiftung.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email