ONLINE INFO SESIJA

Učestvujte na ONLINE INFO SESIJI, ovog petka. #BOOSTKosovo tim podeliće detalje o program i odgovarati na sva pitanja preduzeća o procesu prijave i mogućnosti.

Kroz naše partnerstvo sa Embassy of Japan in Kosovo EBRD & Innovation Centre Kosovo, pomažemo preduzeća #SME na Kosovu da #rastu i postanu #održivi kroz  #zelenutranziciju. 🌍🌱

🚀20,000€ kao grant za razvoj vašeg rešenja
🚀Svetska ekspertiza 
🚀Globalno umrežavanje

Sesion informativ online

Mos mungoni në sesionin informativ të #BOOSTKosovo, këtë të​ premte. Cdo gjë, duke filluar nga procesi i aplikimit e deri te mundësitë përmes këtij programi akselerator, do të mbulohet në këtë info sesion.

Së bashku me Ambasadën e Japonisë në​ Kosovë, EBRD dhe ICK, do të mbështesim rreth 50 biznese në mbarë Kosovën, për t’u bërë efiçiente dhe të qëndrueshme. Ekipet më inovative do të financohen me rreth 20,000€, për implementimin e zgjidhjeve të tyre të gjelbërta.

🚀20,000€ grante për biznese
🚀Ekspertizë ndërkombëtare 
🚀Rrjetëzim

ONLINE INFO SESSION this Friday

ENG: Join us for our ONLINE INFO SESSION this Friday. #BOOSTKosovo team will share more details about the programme and take any questions from all interested SMEs about the application process and opportunities.

Through our partnership with Embassy of Japan in Kosovo, European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) & Innovation Centre Kosovo, we are helping #SMEs in Kosovo #grow and become #sustainable through #GreenTransition.🌍🌱
🚀20,000€ grant to develop your solution
🚀Leading international expertise

Global network