Praktika premtuese: Tregimi i Rinorës

Ndiqeni tregimin e Rinorës, jeta e së cilës bazohet në promovimin e parimeve më të larta të të jetuarit qëndrueshëm. ♻️ EkonomiaQarkore https://fb.watch/g5hhu4xUey/