Zeleni izazov Kosova

Za zeleniju budućnost.

Posle COVID-19, Kosovo doživljava jednu od najizazovnijih društvenih i ekonomskih kriza u poslednje dve decenije. Zeleni i pravedan put oporavka može vratiti privatni sektor Kosova na pravi put – stvaranje novih radnih mesta, smanjenje emisija staklene bašte i jačanje konkurentnosti, dok je na putu ka budućnosti otpornoj na klimu.

UNDP Kosovo, u partnerstvu sa Vladom Japana i Inovacionim centrom Kosovo (ICK), pokrenuo je Zeleni izazov Kosova za podršku zelenom oporavku u privatnom sektoru negovanjem povoljnog okruženja, sa pristupom usredsređenim na ljude.

Globalna previranja sa kojima smo suočeni poremetila su lance vrednosti i poslovne operacije. Ekonomska kriza, rat u Ukrajini i energetska kriza doveli su do visokog nivoa nesigurnosti i siromaštva. Sve ovo dolazi u vreme kada su ekstremni vremenski događaji i uticaji klimatskih promena intenzivirani.

Da li imate inovativno rešenje kao odgovor na ove složene ekološke, ekonomske, socijalne i zdravstvene krize koje nas mogu dovesti do pravednog i inkluzivnog zelenog oporavka? Da li ste malo i srednje preduzeće (MSP) koje želi da izgradi otpornost, ali mu nedostaje znanje i finansijska sredstva?

Prijavite se na naš otvoreni poziv i pridružite se programu ubrzanja BOOST k Kosovo da biste unapredili svoja inovativna rešenja na sledeći nivo i povećali svoj uticaj!

Želimo da izgradimo kapacitete do 50 MSP sa visokim potencijalom za tranziciju ka zelenom oporavku fokusiranjem na održive poslovne modele, upravljanje rizikom i otpornost na katastrofe. Na kraju programa, 15 MSP će dobiti grantove od oko 10.000 EUR (zahteva se sufinansiranje od 20% od MSP).

[1] Sva pozivanja na Kosovo biće shvaćena u kontekstu Rezolucije Saveta bezbednosti 1244 (1999).

9-16. decembar 2022
Mentorske sesije i priprema za prezentaciju

  1. decembar 2022
    Diplomski događaj
  2. decembar 2022. – 25. februar 2023
    Raspodela i implementacija grantova

Ko može da se prijavi:
IkonaTip kandidata:
MSP

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email