Sfida e Gjelbër e Kosovës

Për një të ardhme më të gjelbër.

Pas COVID-19, Kosova po përjeton një nga krizat më sfiduese shoqërore dhe ekonomike në dy dekadat e fundit. Një rrugë e gjelbër dhe e drejtë e rimëkëmbjes mund ta kthejë sektorin privat të Kosovës në rrugën e duhur – duke krijuar vende të reja pune, duke reduktuar emetimet e serrave dhe duke rritur konkurrencën, ndërsa është në rrugën drejt një të ardhmeje elastike ndaj klimës.

UNDP Kosova, në partneritet me Qeverinë e Japonisë dhe Qendrën e Inovacionit në Kosovë (ICK), ka lansuar Sfidën e Gjelbër të Kosovës për të mbështetur rimëkëmbjen e gjelbër në sektorin privat duke nxitur një mjedis të favorshëm, me një qasje të përqendruar te njerëzit.

Trazirat globale me të cilat po përballemi ka ndërprerë zinxhirët e vlerës dhe operacionet e biznesit. Kriza ekonomike, lufta në Ukrainë dhe kriza energjetike kanë çuar në nivele të larta pasigurie dhe varfërie. E gjithë kjo vjen në një kohë kur ngjarjet ekstreme të motit dhe ndikimet e ndryshimeve klimatike janë intensifikuar.

A keni një zgjidhje inovative në përgjigje të këtyre krizave të ndërlikuara mjedisore, ekonomike, sociale dhe shëndetësore që mund të na vënë në një rimëkëmbje të gjelbër të drejtë dhe gjithëpërfshirëse? A jeni një ndërmarrje e vogël dhe e mesme (NVM) që dëshiron të ndërtojë elasticitet, por nuk ka njohuri dhe financim?

Aplikoni për thirrjen tonë të hapur dhe bashkohuni në programin e përshpejtimit BOOST x Kosovo për të çuar shpejt zgjidhjet tuaja inovative në nivelin tjetër dhe për të përforcuar ndikimin tuaj!

Ne duam të ndërtojmë kapacitetet e deri në 50 SME-ve me potencial të lartë për të kaluar drejt një rimëkëmbjeje të gjelbër duke u fokusuar në modelet e qëndrueshme të biznesit, menaxhimin e rrezikut dhe qëndrueshmërinë ndaj fatkeqësive. Në fund të programit, 15 NVM do të shpërblehen me grante prej rreth 10.000 EUR (20% bashkëfinancim kërkohet nga NVM-të).

Të gjitha referencat për Kosovën do të kuptohen se janë në kontekstin e Rezolutës 1244 (1999) të Këshillit të Sigurimit.

9-16 dhjetor 2022
Seancat e mentorimit dhe përgatitja e fushës

20 dhjetor 2022
Ngjarja e diplomimit

20 dhjetor 2022 – 25 shkurt 2023
Shpërndarja dhe zbatimi i granteve

Kush mund të aplikojë:
Lloji i aplikantit:
NVM-të

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email