Obećavajuća praksa: informativni paneli i korpe za otpatke postavljeni su u ŠFMU „Azem Bejta“ iu rezervoaru za vodu u selu Štutica, opština Glogovac

Ova aktivnost je realizovana danas u okviru realizacije aktivnosti za životnu sredinu i održivi razvoj, kroz podršku u okviru drugog kruga nagrada za kreativne aktivnosti, od inicijativa u zajednici.

Fitore Šabani, inicijator ove aktivnosti, koji je i nastavnik hemije u ovoj školi, podržan je od strane Platforme za životnu sredinu i održivi razvoj (environment-hub) koju sprovodi organizacija PACT kroz projekat HumanRightivism.

U ovoj značajnoj aktivnosti za očuvanje životne sredine na ovoj lokaciji, koju posećuju i meštani drugih opština iz regiona, dobrovoljnim radom doprineli su zaposleni u ovoj školi.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email