Obećavajuća praksa: Drveće je zasađeno u krugu škole

U okviru sprovođenja aktivnosti za životnu sredinu i održivi razvoj, Fondacija Belanica sa sedištem u selu Belanica je volonterskim angažovanjem zasadila 12 stabala.

Ova aktivnost, koja je podržana kreativnim nagradama kroz projekat HumanRightivism od strane PACT-a (Partneri u akciji), sprovedena je u dvorištu škole „Ismail Kemali“ u Belanici.

Nagrade za kreativne ekološke ideje sa dugoročnim uticajem služe kao prilika za inicijative koje preduzimaju organizacije i aktivisti lokalne zajednice.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email