POZIV ZA DECU

Osnivanje dečje grupe za zaštitu životne sredine i klimatske promene.

Omladinska ekološka i bezbednosna zona – EcoZ je organizacija zasnovana na zajednici koja ima za cilj zaštitu životne sredine i podizanje svesti građana o njihovim mogućnostima i obavezama prema životnoj sredini.

Save the Children Kosovo veruje da svako dete zaslužuje budućnost. Širom sveta i na Kosovu dajemo deci zdrav početak života, priliku da uče i da budu zaštićeni od zla.

EcoZ u partnerstvu sa organizacijom Save the Children na Kosovu sprovodi projekat „Održivost životne sredine sa decom“ koji ima za cilj da poveća kapacitete dece za zaštitu i njihova prava sa posebnim akcentom na zaštitu životne sredine i klimatske promene, kao osnovne pravo svakog pojedinca.

📍Koliko će dece učestvovati? 100 dece.
Ko se može prijaviti?
Sva deca uzrasta 13-15 godina koja su stalno nastanjena u opštinama Priština, Peć, Đakovica i Južna Mitrovica.

📍Kako se prijaviti?
Prijava se može izvršiti popunjavanjem formulara u saradnji sa roditeljem/starateljima
Obrazac za prijavu: https://docs.google.com/forms/d/1Dksr6B5167ljkCnCUmthedegRnnkk9voTkhBc5h_aIk/vievform?edit_rekuested=true

📍Kako ide selekcija dece?
Selekciju dece vršiće tim EcoZ organizacije po kriterijumu uzrasta i regiona učesnika, ranoj prijavi kao i znanju o zaštiti životne sredine i klimatskim promenama.

📍Kada počinje projekat i koliko traje?
Prva faza projekta počela je u septembru i nastaviće se do kraja decembra 2022. godine, ali će se nastaviti do 2026. godine uz prateće aktivnosti

📍Koje aktivnosti će se sprovoditi i koliko često?
U ovom periodu imaćemo 8 radionica, po dve za svaku opštinu i 4 plana zastupanja, kao i nacionalnu kampanju za zaštitu životne sredine.

📍Šta ćemo razviti kroz ovaj projekat?
Tokom ovog projekta, obuka o životnoj sredini i klimatskim promenama odvijaće se kroz radne grupe sačinjene od dece.
Zajedno ćemo razviti planove zagovaranja zaštite životne sredine i klimatskih promena za četiri izabrane opštine.
Organizovaćemo virtuelnu nacionalnu kampanju koju vode deca za podizanje svesti o zaštiti životne sredine i klimatskim promenama.

📍Trebalo bi da budete deo ove grupe jer niko drugi bolji od vas ne može da zagovara i štiti životnu sredinu i pravo na čistu životnu sredinu. Niko ne može biti moćniji u vašim zahtevima za pravima koja vam garantuju Konvencija i zakonodavstvo.

Veoma ste važni za ovu grupu. Pored posla i aktivnosti, imaćete priliku da naučite mnogo o životnoj sredini i klimatskim promenama, stvarate prijateljstva sa drugom decom i budete aktivni deo društva. Vaš glas je važan, pa vas pozivamo da budete deo ovih aktivnosti.

📍Rok za prijavu je do 22.09.2022.

Ukoliko su vam potrebna uputstva ili dodatne informacije, kontaktirajte nas direktno na broj telefona +383 49 905 462 ili na imejl adresu: iecozone@gmail.com.

Više:

https://docs.google.com/forms/d/1Dksr6B5167ljkCnCUmthedegRnnkk9voTkhBc5h_aIk/vievform?edit_rekuested=true@

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email