Organizoni një pastrim lokal për ngjarjen ditën globale të pastrimit botëror?

Sigurohuni që të jeni të përgatitur dhe të jeni në gjendje të përdorni materiale të ripërdorshme sa më shumë që të jetë e mundur – në mënyrë që të mos krijojmë edhe më shumë mbeturina gjatë mbledhjes së tyre. Sqaroni se gjatë pastrimeve duhet të merren të gjitha materialet e prodhuara nga njeriu.

Për më shumë informacion dhe këshilla se si të mbështesni ngjarjen tuaj lokale, mund të shkarkoni dokumentin tonë të Udhëzimeve që ndahet me këdo që regjistron një ngjarje lokale me ne në faqen tonë të internetit, klikoni më poshtë për të lexuar dokumentin e plotë Pdf (ang.).

👉🏽 https://bit.ly/3A2r2On

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email