Klimatske promene: toplotni talasi

Kako se to odnosi na klimatske promene?Čak i mali porast prosečne temperature izazvan klimatskim promenama može povećati verovatnoću ekstremnih toplotnih talasa i toplotnih talasa. Toplotni talasi mogu imati ozbiljne zdravstvene posledice, posebno za starije osobe, malu decu, siromašne i ljude sa već postojećim zdravstvenim problemima, kao što su astma ili srčana oboljenja. Činjenice:Toplotni talas avgusta… Continue reading Klimatske promene: toplotni talasi

Climate change: Heat waves

How does it relate to climate change?Even a small increase in average temperature caused by climate change can increase the likelihood of extreme heat and heat waves. Heat waves can have serious health consequences, especially for the elderly, young children, the poor and people with pre-existing health problems, such as asthma or heart disease. Facts:The… Continue reading Climate change: Heat waves

Ndryshimet klimatike: Valët e të nxehtit

Si ndërlidhet me ndryshimin e klimës?Edhe një rritje e vogël e temperaturës mesatare e shkaktuar nga ndryshimet klimatike mund ti rrisë gjasat e të nxehtit ekstrem dhe valët e të nxehtit. Valët e të nxehtit mund të kenë pasoja të rënda shëndetësore, veçanërisht për të moshuarit, fëmijët e vegjël, të varfërit dhe njerëzit me probleme… Continue reading Ndryshimet klimatike: Valët e të nxehtit