Udhërrëfyes i Ekosistemit të Sipërmarrjes së Gjelbër në Ballkanin Perëndimor

Ky udhërrëfyes është hartuar për të ofruar një pasqyrë konkrete të ekosistemeve ekzistuese dhe për të hartuar aktorët përkatës në vendet që po nxisin zhvillimin e ‘sipërmarrjes së gjelbër’ në ‘Ballkanin Perëndimor’.

Ky publikim është pjesë e projektit Balkan Green Academy 2.0 financuar nga Balkan Trust for Democracy, projekt i The German Marshall Fund of the United States dhe USAID – US Agency.

Partnerët kontribuues nëse ky dokument janë: ARNO, Trag fondacija, Fondacija Mozaik, Lens Partners Albania for Change and Development dhe Fond za aktivno gradjanstvo.

Për të lexuar publikimin në detaje dhe për të gjetur më shumë informacion rreth çështjes, klikoni lidhjen:

https://drive.google.com/file/d/1wV3nQ8KKy7FdQ9uzxRCkEUrxoyd5bRMA/view

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email