Mapa puta ekosistema zelenog preduzetništva na Zapadnom Balkanu

Ova mapa puta je osmišljena da pruži konkretan pregled postojećih ekosistema i mapira relevantne aktere u zemljama koje podstiču razvoj „zelenog preduzetništva“ na „zapadnom Balkanu“.

Ova publikacija je deo projekta Balkanska zelena akademija 2.0 koji finansira Balkan Trust for Democraci, projekat Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država i USAID-a – Američke agencije.

Partneri koji doprinose ovom dokumentu su: ARNO, Trag fondacija, Fondacija Mozaik, Lens Partners Albanija za promene i razvoj i Fond za aktivno gradjanstvo.

Da biste detaljno pročitali publikaciju i pronašli više informacija o ovoj temi, kliknite na link: https://drive.google.com/file/d/1vV3nK8KKi7FdK9uzkRCkEUrkoid5bRMA/vievShow less

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email