EC Ma Ndryshe u saradnji sa NVO “Koreni aktivizma” obeležila je “Nedelju mladih” u gradu Đakovici.

Tokom ove aktivnosti u Gradskom parku je intervenisano improvizovanim sedištima i stolovima od drveta i plastike, gde su mladi učesnici imali priliku da pomognu prilikom njihove izgradnje.

Ova intervencija dolazi kao ideja od učenika škola aktivizma u zajednici koje organizuje EC.

Ovu ideju podržava i zabrinutost koja proizilazi iz istraživanja „Zeleni javni prostori u Đakovici“ koje je sprovela EK tokom 2021. godine sa građanima Đakovice, gde je 55 odsto građana istaklo da mesta u parkovima i javnim prostorima nisu dovoljna.

EK smatra da su javni prostori neodvojivi deo funkcionalnog grada, pa kroz ove aktivnosti nastoji da promoviše ideju promene ovih prostora u različitim oblicima, promovišući ponovnu upotrebu plastike kao važnog faktora za zaštitu životne sredine.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email