KONFERENCË PËR MEDIA

Gjatë kësaj konference do të prezantohen/publikohen gjetjet e hulumtimit “Raport monitorimi i sektorit të mjedisit” për nivelin qendror (Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinorë dhe Infrastrukturës dhe Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural) dhe për shtatë komunat më të mëdha (Prishtinë, Prizren, Pejë, Mitrovicë, Ferizaj, Gjakovë dhe Gjilan).

https://facebook.com/events/s/konference-per-media/356130443389146/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email