Untitled

Nevladina organizacija PEN (Peer Educators Netvork) sprovodi kampanju CleanVaterCrisis
Ova kampanja ima za cilj da građane upozna sa posledicama zagađene vode u ekosistemu. Prošle nedelje smo uzeli dva uzorka vode iz četiri reke Kosova: Sitnice, Lapa, Lepenca i reke Drenice.

Detaljnije, uzeto je sedam uzoraka vode u četiri reke Kosova:

● Sitnica – 1 uzorak;

● Mast – 2 uzorka;

● Lepenc – 2 uzorka;

● Drenica – 2 uzorka.

Ovi uzorci su uzeti u ovom obliku da bi se uporedili rezultati stepena zagađenja duž toka reke. Uzorci uzeti na terenu su urađeni u saradnji sa Hidrometeorološkim zavodom Kosova. Zatim su stručnjaci iz oblasti dublje analizirali fizičko-hemijski sastav vode. Podaci dobijeni analizom uzoraka biće objavljeni tokom ove nedelje na društvenim mrežama PEN-a.

Ova kampanja se odvija u okviru projekta HumanRightivism, gde je donator Vlada Švedske, a projektom upravlja CDF. Za više detalja, pozivamo vas da pratite kampanju na zvaničnim stranicama PEN-a na društvenim mrežama.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email