Ministria e Ekonomisë me mbështetjen e USAID-it do të mbajë Forumin Solar të Kosovës – Zhbllokimi i Investimeve në Energjinë e Rinovueshme më 21-22 korrik në Prishtinë!

Forumi do të mbledhë lojtarët kryesorë vendorë dhe ndërkombëtarë të sektorit të energjisë, investitorët, financuesit, zhvilluesit dhe bizneset e burimeve të ripërtëritshme të energjisë për të nxjerrë në pah avancimet e politikave dhe mundësitë e investimeve në tregjet e konsumatorëve dhe të vetëkonsumit për iniciativat diellore në shkallë të vogël dhe të madhe në Kosovë.

Link:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02veGM3gv8ib4kHLqehum48h4P7YD3FgWsb2gQBjRdBYPsikpcVb74enUachzo1pFyl&id=100068853006

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email