Raport për transformimin e koncepteve inovative në zgjidhje të fuqishme

Ky raport paraqet një pasqyrim të vlerave, aktiviteteve dhe arritjeve tona në promovimin e zhvillimit gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm në të gjithë Ballkanin Perëndimor.

Përderisa zbulon të gjitha iniciativat e ndërmarra, raporti gjithashtu është një portret i organizatës në përgjithësi dhe ofron pamje gjithëpërfshirëse për pozicionin tonë organizativ.

Balkan Green Foundation (BGF) është organizatë rajonale që promovon gjithëpërfshirjen dhe progresin e barabartë brenda Ballkanit Perëndimor, në fushën e zhvillimit të qëndrueshëm.

Për më shumë, lexoni raportin e plotë në linkun e bashkangjitur: https://www.balkangreenfoundation.org/…/Annual_Report…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email