Klimatske promene su glavni pokretač migracija

Svake godine 20. juna svet obeležava Svetski dan izbeglica. Ove godine fokus će biti na pravu na traženje sigurnosti. Svaka osoba na ovoj planeti ima pravo da traži sigurnost – ko god da je, odakle god dolazi i kad god je primoran da pobegne. Ujedinjene nacije procenjuju da je otprilike 20 miliona ljudi prisilno raseljeno… Continue reading Klimatske promene su glavni pokretač migracija

Climate Change is a Major Driver of Migration

Each year on June 20, the world celebrates World Refugee Day. This year, the focus will be on the right to seek safety. Every person on this planet has a right to seek safety – whoever they are, wherever they come from and whenever they are forced to flee. The United Nations estimates that roughly… Continue reading Climate Change is a Major Driver of Migration

Ndryshimet klimatike janë një shtytës kryesor i migrimit

Çdo vit më 20 qershor, bota feston Ditën Botërore të Refugjatëve. Këtë vit fokusi do të jetë tek e drejta për të kërkuar siguri. Çdo person në këtë planet ka të drejtë të kërkojë siguri – kushdo qoftë ata, nga ku vijnë dhe kurdoherë që detyrohen të largohen nga vendet e tyre. Kombet e Bashkuara… Continue reading Ndryshimet klimatike janë një shtytës kryesor i migrimit