Shënohet Dita Botërore e Mjedisit

Me 5 qershor të çdo viti, festohet Dita Ndërkombëtare e Mjedisit, si datë e caktuar nga OKB në vitin 1972, që synon inkurajimin e vetëdijësimit dhe veprimit për mbrojtjen e mjedisit në nivel global dhe lokal.

Për këtë, njëri ndër fituesit e shpërblimit në kuadēr të Platformës elektronike @environmenthub , Grupi Lokal i Veprimit “Natyra” ka realizuar me sukses fushatën senzibilizuese “3R” (Reduce, Reuse, Recycle), e cila është realizuar në kuadër të HumanRightivism.

Fushata 3R ka pasur për qëllim informimin e qytetarëve për praktimin e kësaj metode, duke ruajtur mjedisin dhe duke bërë promovimin e mjedisit të shëndetshëm për jetë, punë dhe zhvillim të qëndrueshëm.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email