Izveštaj o transformaciji inovativnih koncepata u moćna rešenja

Ovaj izveštaj predstavlja odraz naših vrednosti, aktivnosti i dostignuća u promovisanju inkluzivnog i #održivog razvoja širom #ZapadnogBalkana. Iako saopštava sve sprovedene inicijative, on takođe predstavlja prikaz organizacije u celini i pruža sveobuhvatan pogled na naš organizacioni položaj. Balkanska zelena fondacija (BGF) je regionalna organizacija koja promoviše inkluzivnu i pravičnu napredak u okviru Zapadnog Balkana u… Continue reading Izveštaj o transformaciji inovativnih koncepata u moćna rešenja

Report on transforming inovative concepts into powerful solutions

This report represents a reflection of our values, activities and achievements in promoting inclusive and #sustainable development throughout the #WesternBalkans. While it communicates all implemented initiatives, it is also a portrayal of the organization at large and provides an all-encompassing view of our organizational standing. Balkan Green Foundation (BGF) is a regional organisation that promotes inclusive and equitableprogress… Continue reading Report on transforming inovative concepts into powerful solutions

Raport për transformimin e koncepteve inovative në zgjidhje të fuqishme

Ky raport paraqet një pasqyrim të vlerave, aktiviteteve dhe arritjeve tona në promovimin e zhvillimit gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Përderisa zbulon të gjitha iniciativat e ndërmarra, raporti gjithashtu është një portret i organizatës në përgjithësi dhe ofron pamje gjithëpërfshirëse për pozicionin tonë organizativ. Balkan Green Foundation (BGF) është organizatë rajonale… Continue reading Raport për transformimin e koncepteve inovative në zgjidhje të fuqishme

Trajnim i radhës me përfaqësues të shoqërisë civile

Sot dhe nesër me 27-28 qershor, PACT (Partners in Action) mban trajnimin e radhës ‘Çështje Teknike dhe Mjedisore’ në Prizren, me përfaqësues të Rrjetit për Zhvillim Rural të Kosovës, si dhe me vullnetarë nga Komuna e Prizrenit me rrethinë. Në kuadër të trajnimit janë shtjelluar tema relevante të cilat i zbërthejnë faktorët dhe ndërlidhshmërinë e… Continue reading Trajnim i radhës me përfaqësues të shoqërisë civile

Klimatske promene su glavni pokretač migracija

Svake godine 20. juna svet obeležava Svetski dan izbeglica. Ove godine fokus će biti na pravu na traženje sigurnosti. Svaka osoba na ovoj planeti ima pravo da traži sigurnost – ko god da je, odakle god dolazi i kad god je primoran da pobegne. Ujedinjene nacije procenjuju da je otprilike 20 miliona ljudi prisilno raseljeno… Continue reading Klimatske promene su glavni pokretač migracija

Climate Change is a Major Driver of Migration

Each year on June 20, the world celebrates World Refugee Day. This year, the focus will be on the right to seek safety. Every person on this planet has a right to seek safety – whoever they are, wherever they come from and whenever they are forced to flee. The United Nations estimates that roughly… Continue reading Climate Change is a Major Driver of Migration

Ndryshimet klimatike janë një shtytës kryesor i migrimit

Çdo vit më 20 qershor, bota feston Ditën Botërore të Refugjatëve. Këtë vit fokusi do të jetë tek e drejta për të kërkuar siguri. Çdo person në këtë planet ka të drejtë të kërkojë siguri – kushdo qoftë ata, nga ku vijnë dhe kurdoherë që detyrohen të largohen nga vendet e tyre. Kombet e Bashkuara… Continue reading Ndryshimet klimatike janë një shtytës kryesor i migrimit

Ndarja e çmimeve në garat mjedisore: “Video më e mirë mjedisore” dhe “Arti i Ripërdorimit”

Sot më 16 qershor në shkollën fillore Nazim Gafurri është mbajtur ceremonia e ndarjes së çmimeve fituese për garat “Video më e mirë mjedisore dhe arti i ripërdorimit”. Pjesëmarrës në këto gara kanë qenë klubet e gjelbra nga të gjitha shkollat e Kosovës.

Obnovljiva energija, baterije i Kosovo

Napisali Adhurim Hakhimusa (FHGR, Švajcarska), Kristian Sevdari (DTU, Danska) U ljudskoj prirodi je da se usevi (npr. žitarice) čuvaju u velikim štalama i čuvaju za kasniju upotrebu. Istovremeno, skoro svaki plan kuće/stana ima malo skladište za skladištenje brašna, ulja, pirinča, pića i mnogih drugih namirnica. Jednostavno rečeno, porodice planiraju i žele da imaju obezbeđenu dobrobit… Continue reading Obnovljiva energija, baterije i Kosovo

Renewable energy, batteries and Kosovo

Written by Adhurim Haxhimusa (FHGR, Switzerland), Kristian Sevdari (DTU, Denmark) It is human nature for crops (eg cereals) to be stored in large barns and stored for later consumption. At the same time, almost every home / apartment plan has a small warehouse to store flour, oil, rice, beverages, and many other food items. Simply… Continue reading Renewable energy, batteries and Kosovo