Nedelja održivog razvoja Kosova 2022

Bliži se Nedelja održivog razvoja na Kosovu 2022! Glavne aktivnosti ovog izdanja počeće od 30. maja do 10. juna. https://vvv.facebook.com/207179900007681/posts/1079416349450694/

Java e Zhvillimit të Qëndrueshëm të Kosovës 2022

Java e Zhvillimit të Qëndrueshëm në Kosovë 2022 po afron! Aktivitetet kryesore të këtij edicioni do të nisin nga data 30 maj deri më 10 qershor. https://www.facebook.com/207179900007681/posts/1079416349450694/

Kosovo Sustainable Development Week 2022

Week of Sustainable Development in Kosovo 2022 is approaching! The main activities of this edition will start from May 30 to June 10. https://www.facebook.com/207179900007681/posts/1079416349450694/