Promising Practice: Volunteer to clean the banks of the Nerodime River

Volunteers for a Clean Homeland on Sunday, May 29, 2022, organize the event “Let’s clean the banks of the river Nerodime”. Collaborators in organization and logistics are the Mountaineering Mountaineering Association “Kastrioti” @shbakastrioti, the Association “Jezerci” @ shokata.jezerci, Municipality of Ferizaj. Join us on Sunday, May 29, invite your friends and / or family to… Continue reading Promising Practice: Volunteer to clean the banks of the Nerodime River

Obećavajuća praksa: Dobrovoljno očistite obale reke Nerodime

Volonteri za čistu domovinu u nedelju, 29. maja 2022. godine, organizuju manifestaciju „Očistimo obale reke Nerodime“. Saradnici u organizaciji i logistici su Planinarsko planinarsko društvo „Kastrioti“ @shbakastrioti, Udruženje „Jezerci“ @ shokata.jezerci, Opština Uroševac. Pridružite nam se u nedelju, 29. maja, pozovite svoje prijatelje i/ili porodicu da zajedno sa ljubiteljima prirode iz cele Albanije brinemo o… Continue reading Obećavajuća praksa: Dobrovoljno očistite obale reke Nerodime

Praktika premtuese: Me vullnetarizëm t’i pastrojmë brigjet e lumit Nerodime

Vullnetarët për Atdhe të Pastër ditën e dielë me datë 29 maj 2022, organizojnë ngjarjen “T’i pastrojmë brigjet e lumit Nerodime”. Bashkëpunues në organizim dhe logjistikë janë Shoqëria Bjeshkatare Alpiniste “Kastrioti”@shbakastrioti, Shoqata “Jezerci” @shoqata.jezerci, Komuna e Ferizajt. Bashkohuni me 29 maj ditën e dielë, ftoni miqtë dhe/apo familjen tuaj që së bashku me natyrëdashës nga… Continue reading Praktika premtuese: Me vullnetarizëm t’i pastrojmë brigjet e lumit Nerodime