20 MAJI DITA BOTËRORE E BLETËS

Qëllimi i Ditës Botërore të Bletës është të rrisë ndërgjegjësimin e publikut botëror për rëndësinë dhe mbrojtjen e bletëve. Bletët janë gjithnjë e më shumë të rrezikuara dhe për këtë arsye kanë nevojë për mbrojtjen e mjedisit të tyre natyror, i cili do t’u mundësojë të mbijetojnë. Përveç produkteve të bletëve, të cilat konsiderohen si… Continue reading 20 MAJI DITA BOTËRORE E BLETËS