Vodč za organe za sprovođenje zakona

U okviru aktivnosti za „Jačanje administrativnih kapaciteta za sprovođenje ekološkog zakonodavstva“ pripremljen je praktični Vodič za službenike u oblasti životne sredine, koji šematski prikazuje sve postupanje inspektora prilikom određivanja i izvršenja novčanih kazni.

Vodič je namenjen službenicima Ministarstva za životnu sredinu i prostorno planiranje, službenicima Inspektorata za zaštitu životne sredine, opštinskim inspektorima životne sredine, kao i svim službenicima koji imaju nadležnosti u sprovođenju zakonodavstva o životnoj sredini u Republici Kosovo.

Vodič daje dovoljno informacija o pravnom osnovu po kome se izriču kazne i daje im proceduralne radnje koje moraju da preduzmu prilikom izricanja tih kazni, pružajući uzorke koji se mogu koristiti u slučaju određivanja i izrade kazni, kao npr. službeni izveštaji, odluke, zahtevi, predlozi i dr.

Ovaj dokument daje pregled svih važećih zakonskih odredbi iz oblasti životne sredine, voda, građevinarstva i stanovanja koje odgovaraju inspekcijskim ovlašćenjima inspektora. Dokument sadrži i zakonske odredbe za inspekcijski nadzor kako bi inspektori bili upoznati sa pravnim osnovom svojih ovlašćenja kao inspektora.

Vodič daje kratak opis institucija na centralnom i lokalnom nivou sa nadležnostima za primenu ekološkog zakonodavstva. To se pre svega odnosi na Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Inspekciju za zaštitu životne sredine, Agenciju za zaštitu životne sredine i druge institucije za sprovođenje zakona.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email