OTVARA SE KONKURS ZA NAJBOLJE SNIMKE O ŽIVOTNOJ SREDINI NA NACIONALNOM NIVOU

Budite kreativni! Napravite ekološki video i učestvujte u takmičenju! Green Art Center – Priština u okviru programa edukacije o životnoj sredini, otvara konkurs za najbolji ekološki video na nacionalnom nivou. Ovo takmičenje ima za cilj da istakne važnost zaštite životne sredine, negovanja kritičkog mišljenja i individualne odgovornosti koju svi nosimo prema životnoj sredini. Kako učestvovati… Continue reading OTVARA SE KONKURS ZA NAJBOLJE SNIMKE O ŽIVOTNOJ SREDINI NA NACIONALNOM NIVOU

COMPETITION OPENS FOR BEST ENVIRONMENTAL VIDEOS AT NATIONAL LEVEL

Be creative!Develop an environmental video and take part in the competition! COMPETITION OPENS FOR BEST ENVIRONMENTAL VIDEOS AT NATIONAL LEVEL Green Art Center – Prishtina within the environmental education program, opens the competition for the best environmental video at the national level.This competition aims to emphasize the importance of protecting the environment, fostering critical thinking… Continue reading COMPETITION OPENS FOR BEST ENVIRONMENTAL VIDEOS AT NATIONAL LEVEL

HAPET GARA PËR VIDEON MË TË MIRË MJEDISORE NË NIVEL NACIONAL

Bëhu kreativ!Zhvillo një video mjedisore dhe merr pjesë në garë! HAPET GARA PËR VIDEON MË TË MIRË MJEDISORE NË NIVEL NACIONAL Green Art Center – Prishtina në kuadër të programit për edukim mjedisor, hap garën për videon më të mirë mjedisore në nivel kombëtar.Kjo garë ka për qëllim të theksojë rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit,… Continue reading HAPET GARA PËR VIDEON MË TË MIRË MJEDISORE NË NIVEL NACIONAL