Zeleni sajam startapa

Sajam zelenih startapova održaće se 11. maja u ICK-u, kao zajednička inicijativa sa UNDP Kosovo, deo kampanje Dani planete Zemlje. GreenStartupFair22 će istaći briljantne zelene, eko i održive pristupe lokalnih startap kompanija, malih i srednjih preduzeća i OCD. Pridružite se proslavi! Na manifestaciji će biti prisutan niz izlagača, govornika, donatora, potencijalnih investitora i medija. Prvo… Continue reading Zeleni sajam startapa

Zeleni sajam startapa

Sajam zelenih startapova održaće se 11. maja u ICK-u, kao zajednička inicijativa sa UNDP Kosovo, deo kampanje Dani planete Zemlje. GreenStartupFair22 će istaći briljantne zelene, eko i održive pristupe lokalnih startap kompanija, malih i srednjih preduzeća i OCD. Pridružite se proslavi! Na manifestaciji će biti prisutan niz izlagača, govornika, donatora, potencijalnih investitora i medija. Prvo… Continue reading Zeleni sajam startapa

Panairi Green Startup

Panairi Green Startup do të mbahet më 11 maj në ICK, si iniciativë e përbashkët me UNDP Kosova, pjesë e fushatës së Ditë së Tokës në Kosovës. GreenStartupFair22 do të nxjerrë në pah qasjet e shkëlqyera të gjelbërta, eko dhe të qëndrueshme të firmave startup lokale dhe OSHC-ve. Do të ketë një sërë ekspozuesish, folës,… Continue reading Panairi Green Startup

Green Startup Fair

Green Startup Fair will take place on May 11 at ICK, as a joint initiative with UNDP Kosovo, part of the Kosovo Earth Days campaign. The #GreenStartupFair22 will highlight the brilliant green, eco and sustainable approaches of local startups, SMEs and CSOs. Join the celebration! There will be a range of exhibitors, speakers, donors, potential… Continue reading Green Startup Fair