Untitled

Nagrade za kreativne ideje za životnu sredinu i održivi razvoj
U okviru podizanja svesti civilnog društva kroz aktivaciju u ekološkim aktivnostima, PACT (Partneri u akciji) organizacija u okviru projekta SideStep koji se realizuje u okviru HumanRightivism, započela je sa dodelom nagrada za ekološke aktivnosti za nevladine organizacije i angažovane aktiviste u oblasti životne sredine. ili u održivom razvoju. Zainteresovani se mogu prijaviti do 26. aprila 2022. godine. Iznos kojim se uspešan aplikant podržava za ovu aktivnost je 300 evra (nagrada ne pokriva plate lica koja se bave ekološkom delatnošću). Kandidati moraju da dostave koncept beleške (ne više od 3 A4 stranice) sledećeg sadržaja.

- Naslov akcije
- Rezime
- Značaj (životna sredina / akcija održivog razvoja)
- Opis aktivnosti
- Održivost / uticaj na životnu sredinu

Dokumenti se šalju na mejl info@paktks.org, do 26. aprila 2022. godine.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email