Postavljaju se platforme sa gnezdima roda

Kosovski institut za zaštitu prirode u saradnji sa Kosovskom kompanijom za distribuciju i snabdevanje električnom energijom (KEDS) instalirao je platformu Lejlek u selu Lloškobare, u opštini Uroševac. Postavljanje platforme urađeno je u blizini suvog debla gde se roda godinama gnezdi.

Ova aktivnost je nastavak dosadašnjih aktivnosti na postavljanju platformi sa gnezdima roda na više električnih stubova u nekoliko različitih lokaliteta Kosova. Inače, postavljanje ove platforme za gnežđenje, koju je pripremio KEDS, uz uputstvo i preporuku IKMN-a, praktična je u mnogim evropskim zemljama ali iu regionu.

Jedan od ciljeva ove aktivnosti, pored stvaranja uslova za zaštitu ove retke vrste naše faune, jeste promocija pozitivnog primera zaštite bele rode i njenog staništa.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email