Nemačka ulaže 60,6 miliona evra u solarnu energiju na Kosovu

Nemački ambasador na Kosovu Jorn Rohde najavio je da njegova zemlja ulaže 60,6 miliona evra za solarnu energiju na Kosovu. On je rekao da se to radi kako bi se podržala globalna energetska tranzicija. „Srećan sam što počinjemo ulaganje u solarnu energiju za Kosovo sa investicijom od 60,6 miliona evra iz Nemačke zajedno sa premijerom… Continue reading Nemačka ulaže 60,6 miliona evra u solarnu energiju na Kosovu

Germany invests 60.6 million euros in solar energy in Kosovo

The German Ambassador to Kosovo, Jorn Rohde, has announced that his country is investing 60.6 million euros for solar energy in Kosovo. He said this is being done to support the global energy transition. “I am happy that we are starting the investment in solar energy for Kosovo with an investment of 60.6 million euros… Continue reading Germany invests 60.6 million euros in solar energy in Kosovo

Gjermania investon 60.6 milionë euro për energji solare në Kosovë

Ambasadori gjerman në Kosovë, Jorn Rohde, ka njoftuar se shteti i tij po investon 60.6 milionë euro për energji solare në Kosovë. Ai tha se kjo po bëhet për të mbështetur tranzicionin global të energjisë. “I lumtur që po nisim investimin në energji solare për Kosovën me një investim prej 60.6 milionë euro nga Gjermania… Continue reading Gjermania investon 60.6 milionë euro për energji solare në Kosovë