Mit apo e vërtetë!

❌ MITI

Reduktimi i përdorimit të lëndëve djegëse fosile dhe prodhimit të energjisë së rinovueshme nënkupton kosto më të larta për qytetarët, rritje të papunësisë dhe ngadalësim të rritjes ekonomike.

✅ E VËRTETA:

Çdo vit qytetarët e Ballkanit Perëndimor paguajnë deri në 8.5 miliardë euro për kostot e fshehura të përdorimit të qymyrit, të cilat përfshijnë shkurtimin e jetëgjatësisë së qytetarëve tanë, uljen e produktivitetit në punë, ditët e kaluara në pushim mjekësor dhe presionin mbi sistemin shëndetësor.

Për më tepër, njerëzit që punojnë në industrinë e qymyrit kanë nevojë për mbështetje për t’u transferuar në punë të reja dhe më të shëndetshme që krijohen brenda një tranzicioni të drejtë të sektorit të energjisë, si biokarburantet, një sektor pyjor i qëndrueshëm, energjia diellore ose turizmi rural.

Ekziston një shans real për të ngritur rritjen ekonomike, siç tregon shembulli i Bashkimit Evropian – BE-ja ka reduktuar emetimet e gazrave serrë me pothuajse 25% në 30 vitet e fundit, ndërsa ka arritur rritje ekonomike prej 60%.

European Fund for the Balkans

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email