Publikohen të dhënat nga hulumtimi për menaxhimin e mbeturinave në komunën e Prizrenit

Ojq Ec Ma Ndryshe publikon infografikat me të gjeturat nga hulumtimi mbi ‘Menaxhimin e Mbeturinave’ në komunën e Prizrenit që u realizua gjatë muajit dhjetor 2021.

Ky hulumtim ka për qëllim të analizoj se si qytetarët e vlerësojnë menaxhimin e mbeturinave në qytet dhe për ti kuptuar problemet dhe shqetësimet me të cilat ata ballafaqohen.

Për më shumë:

https://ecmandryshe.org/repository/docs/220110145911_Menaxhimi_i_Mbeturinave_A4.pdf

HumanRightivism
Embassy of Sweden in Pristina
Community Development Fund – CDF
EC Ma Ndryshe

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email