Strategjia e re e BERZH-it për Kosovën i jep prioritet tranzicionit të gjelbër

Banka do të vazhdojë të ndjekë arritjen e agjendës së lidhjes së vendit me fokus më të madh në zbatimin e projektit, dhe do të rrisë mbështetjen e saj për komunat dhe duke i angazhuar ato për të kryer investime në infrastrukturë rezistente ndaj klimës dhe ekonomisë së gjelbër.

Banka do t’i kushtojë vëmendje të veçantë përshpejtimit të zbatimit të investimeve të sektorit publik dhe mbështetjes së realizimit sipas Planit Ekonomik dhe Investimeve të BE-së.

Strategjia e BERZH për vendin 2022-2027, e miratuar nga Bordi i Drejtorëve më 26 janar 2022, është strategjia e tretë e vendit të Kosovës deri më sot. Edhe pse BERZH ka qenë aktive në Kosovë që nga viti 1999, Kosova u bë aksionere dhe një vend i plotë i operacioneve vetëm në vitin 2012.

Një zyrë rezidente u hap në Prishtinë dhe investimi i Bankës është rritur ndjeshëm, duke tejkaluar shifrën gjysmë miliardë euro në vitin 2020 dhe duke arritur 583 milionë euro deri më sot.

Klikoni në faqen e internetit për ta shkarkuar dokumentin në tre gjuhë (shqip, anglisht, serbisht):

https://www.ebrd.com/where-we-are/kosovo/overview.html

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email