Nova strategija EBRD-a za Kosovo daje prioritet zelenoj tranziciji

Banka će nastaviti da prati ostvarivanje agende povezivanja zemlje sa većim fokusom na implementaciju projekata, i povećaće svoju podršku opštinama i angažujući ih da investiraju u infrastrukturu otpornu na klimu i zelenu ekonomiju.

Banka će posebnu pažnju posvetiti ubrzavanju implementacije investicija javnog sektora i podršci implementaciji u skladu sa Ekonomskim i investicionim planom EU. Državna strategija EBRD-a 2022-2027, koju je Upravni odbor usvojio 26. januara 2022. godine, je dosadašnja strategija Kosova za treću zemlju.

Iako je EBRD aktivna na Kosovu od 1999. godine, Kosovo je postalo deoničar i punopravno mesto poslovanja tek 2012. godine. Otvorena je rezidentna kancelarija u Prištini i ulaganja Banke su značajno porasla, premašivši pola milijarde evra u 2020. i dostigavši do danas 583 miliona evra.

Kliknite na veb stranicu da preuzmete dokument na tri jezika (albanski, engleski, srpski):

https://www.ebrd.com/where-we-are/kosovo/overview.html

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email