Panel za unapređenje životne sredine i uređenje javnih prostora


NVO EC MA NDRISHE organizovala je 15. februara u okviru HumanRightivism panel diskusiju na temu „Unapređenje životne sredine kroz inspekciju i uređenje javnih prostora“.

Na ovom sastanku EK je predstavila nalaze istraživanja u vezi sa inspekcijom životne sredine na opštinskom nivou, kao i prakse intervencija u javnim prostorima u cilju povećanja brige o životnoj sredini Učesnici panela iz Ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture, predstavnici Opštine Prizrena i predstavnici Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Prištini, imali su priliku da diskutuju o pitanjima, razmene iskustva i predstave napredak u planiranju i narativima uspeha životne sredine.

Slučaj gde su institucionalni akteri sa lokalnog i centralnog nivoa, kao i akteri civilnog društva razgovarali o javnim politikama, aktivnostima i merama koje treba preduzeti za poboljšanje životne sredine uopšte. Takođe, brojne organizacije civilnog društva za zaštitu životne sredine i građani su bili uključeni u diskusije koje su donele neke od izazova i poteškoća sa kojima se suočavaju i nastoje da razvijaju i rešavaju ekološka pitanja i brige.

Community Development Fund – CDF

Embassy of Sweden in Pristina

EC Ma Ndryshe

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email