Formohet koalicioni për mbrojtjen e mjedisit në Komunat e Ferizajit, Kaçanikut dhe Hanit të Elezit

Sot me datë 10 shkurt u nënshkrua marrëveshja e ‘Koalicionit për Mbrojtjen e Mjedisit në Komunat e Kaçanikut, Ferizajit dhe Hanit të Elezit’ ndërmjet OJQ-ve aktive në fushën e mjedisit.

Ky koalicion ka rezultuar nga aktivitetet e mentorimit, të organizuara në kuadër të projektit SideStep, që zbatohet në kuadër të HumanRightivism.

OJQ-të: Organizata për Promovimin e Mjedisit – Ajri, Shoqata e Turizmit Rural Laçi, Gjethi dhe Rrjeti i OJQ-ve Avonet arritën ta zyrtarizojnë bashkëpunimin e ndërsjellë, përmes mbështetjes së PACT me ekspertizën në fushën e mjedisit si dhe rrjetëzimit dhe participimit të shoqërisë civile në nivel lokal.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email