Formohet koalicioni për mbrojtjen e mjedisit në Komunat e Ferizajit, Kaçanikut dhe Hanit të Elezit

Sot me datë 10 shkurt u nënshkrua marrëveshja e ‘Koalicionit për Mbrojtjen e Mjedisit në Komunat e Kaçanikut, Ferizajit dhe Hanit të Elezit’ ndërmjet OJQ-ve aktive në fushën e mjedisit. Ky koalicion ka rezultuar nga aktivitetet e mentorimit, të organizuara në kuadër të projektit SideStep, që zbatohet në kuadër të HumanRightivism. OJQ-të: Organizata për Promovimin… Continue reading Formohet koalicioni për mbrojtjen e mjedisit në Komunat e Ferizajit, Kaçanikut dhe Hanit të Elezit