Balkanska zelena fondacija sprovela je istraživanje u 623 kosovska domaćinstva o potrošnji električne energije

Anketa je sprovedena onlajn i bila je otvorena za popunjavanje svih građana. U anketi je od građana traženo da dostave podatke dobijene iz računa za struju za decembar 2021. godine, broj članova porodice i prihode domaćinstva.

Prosek učesnika ankete je bio: 4 člana po porodici 👨‍👩‍👧‍👦 – kod 23% ispitanika sa mesečnim primanjima preko 1000 EUR, 34% ispitanika sa mesečnim primanjima od 500-1000 EUR i 43% ispitanika sa mesečnim primanjima ispod 500 EUR.

Odgovori ispitanika pokazuju da: 82% troši preko 600 kVh električne energije muaj mesečno.

Anketa pokazuje da se od 623 ispitana domaćinstva greju:

43% struja;

25% peći na drva;

9% kombinovana kategorija (šporeti na drva i struju);

8% kotao na pelet;

5% centralno grejanje;

5% klima uređaj za grejanje;

4% toplotna pumpa;

1% ostali načini grejanja.

Pronađite rezultate ove ankete ilustrovane u priloženim grafikonima i na sledećem linku:

https://bit.li/3sjKSSpR

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email