Vodeća nagrada za društvenu odgovornost zadruga 2021

Zaštita životne sredine i smanjenje emisija u vazduh su odgovornost svih nas, međutim odgovorni emiteri prevazilaze zakonsku obavezu da minimiziraju svoj „ugljenični otisak“.

Recite nam kako ste doprineli zaštiti životne sredine i koje ste aktivnosti preduzeli da smanjite svoj uticaj na životnu sredinu prijavljivanjem za glavnu nagradu CSR 2021.

Obrazac za prijavu možete zatražiti putem e-pošte:
info@csrkosovo.org

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email