Vodeća nagrada za društvenu odgovornost zadruga 2021

Zaštita životne sredine i smanjenje emisija u vazduh su odgovornost svih nas, međutim odgovorni emiteri prevazilaze zakonsku obavezu da minimiziraju svoj „ugljenični otisak“. Recite nam kako ste doprineli zaštiti životne sredine i koje ste aktivnosti preduzeli da smanjite svoj uticaj na životnu sredinu prijavljivanjem za glavnu nagradu CSR 2021. Obrazac za prijavu možete zatražiti putem… Continue reading Vodeća nagrada za društvenu odgovornost zadruga 2021

Leading award for cooperative social responsibility 2021

Protecting the environment and reducing air emissions are the responsibility of all of us, however responsible emitters go beyond the legal obligation to minimize their “carbon footprint”. Tell us how you have contributed to the protection of the environment and what activities you have undertaken to reduce your impact on the environment by applying for… Continue reading Leading award for cooperative social responsibility 2021