Çmimi kryesor për përgjegjësi shoqërore kooperative 2021

Mbrojtja e mjedisit dhe zvogëlimi i emisioneve në ajër janë përgjegjësi e të gjithë neve, megjithatë emetuesit e përgjegjshëm shkojne edhe pertej obligimit ligjor per te minimizuar “gjurmet e tyre te karbonit”.

Na thoni se si keni kontribuar ju ne mbrojtjen e mjedisit dhe cfare aktiviteti keni ndermarre per te ulur ndikimin tuaj ne mjedis duke aplikuar per Cmimin Kryesor per CSR 2021.

Formen e aplikacionit mund ta kerkoni permes emailit:
info@csrkosovo.org

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email