INDEP publishes the analysis Principles of Green Recovery for Kosovo

INDEP publishes the analysis “Principles of Green Recovery for Kosovo – Lessons from Pre-Packages and the Road to Sustainable Recovery”. The Institute for Development Policy (INDEP), in the framework of the project “Recovery for Sustainability” has published the analysis entitled “Principles of green recovery for Kosovo – lessons from previous packages and the path to… Continue reading INDEP publishes the analysis Principles of Green Recovery for Kosovo

INDEP publishes the analysis Principles of Green Recovery for Kosovo

INDEP publishes the analysis “Principles of Green Recovery for Kosovo – Lessons from Pre-Packages and the Road to Sustainable Recovery”. The Institute for Development Policy (INDEP), in the framework of the project “Recovery for Sustainability” has published the analysis entitled “Principles of green recovery for Kosovo – lessons from previous packages and the path to… Continue reading INDEP publishes the analysis Principles of Green Recovery for Kosovo

INDEP publikon analizën Parimet e Rimëkëmbjes së Gjelbër për Kosovën

INDEP publikon analizën “Parimet e Rimëkëmbjes së Gjelbër për Kosovën – Mësimet nga pakot paraprake dhe rruga për rimëkëmbje të qëndrueshme”. Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP), në kuadër të projektit “Rimëkëmbje për Qëndrueshmëri” ka publikuar analizën me titull “Parimet e rimëkëmbjes së gjelbër për Kosovën – mësimet nga pakot paraprake dhe rruga për rimëkëmbje të… Continue reading INDEP publikon analizën Parimet e Rimëkëmbjes së Gjelbër për Kosovën