Izveštaj o stanju voda na Kosovu 2020

Ovaj izveštaj predstavlja stanje voda na Kosovu za period 2015-2020. Izveštaj obuhvata stanje površinskih voda, podzemnih voda, zakone i podzakonske akte za sektor voda, strateške dokumente za vodu, hidrografsku vodovodnu mrežu, padavine, zaštićena vodna područja, korišćenje voda po različitim sektorima kao i investicijama i projektima u sektoru voda.

Podatke za izradu izvještaja prikupile su institucije koje prate kvalitet i količinu vode, preduzeća koja upravljaju vodama i druge vladine i nevladine institucije koje imaju određene nadležnosti u sektoru voda.

Neki podaci su takođe dobijeni iz različitih izvora kao što su razne publikacije, projekti i studije. U izveštaju su podaci prikazani tekstualno, tabelarno i brojkama podeljeni po odgovarajućim poljima i sektorima. U posebnom poglavlju izveštaja izvode se zaključci i daju preporuke za preduzimanje odgovarajućih mera za poboljšanje stanja.

Osnovna svrha izveštaja je da informiše širu javnost o stanju voda na Kosovu, ali u isto vreme ovaj izveštaj je dragocena informacija za orijentaciju politike u sektoru voda i dokument koji može poslužiti donatorima u orijentaciji projekata u sektor vode.

Ovo je treći sektorski izveštaj o stanju voda. KEPA je ranije objavila Izveštaj o stanju vode za 2010. i Izveštaj o stanju voda za 2015. Izveštaj je objavljen u elektronskom formatu iu papirnom formatu na albanskom, srpskom i engleskom jeziku i besplatno se distribuira javnosti i svim drugim zainteresovanim stranama.

Za više detalja posetite:

http://ammk-rks.net/?page=1,7,608

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email