Përfitimet mjedisore të ruajtjes së energjisë

Reduktimi i ndotjes së ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore

Nxjerrja e lëndëve djegëse fosile si qymyri dhe nafta nga nëntoka degradon dhe kontaminon furnizimin me ujëra nëntokësore. Ndotja e ujit dhe mund ta bëjë atë të papërshtatshëm për konsum nga njerëzit si dhe kafshët.

Reduktimi i përçarjes së tokës dhe jetës së egër

Ndërtesat, pajisjet dhe rrugët e nevojshme për nxjerrjen e lëndëve djegëse fosile dhe prodhimin e energjisë së përdorshme janë një çrregullim për jetën e egër dhe mjedisin natyror. Habitati natyror është pakësuar në vendin e nxjerrjeve së lëndëve fosile si dhe në zonat përreth rrugëve dhe hekurudhave të ngritura për të transportuar lëndët e para, atje ku ato përpunohen dhe përdoren.

Më pak mundësi për derdhje të naftës

Potenciali për derdhjet e naftës është një rrezik i njohur i varësisë sonë nga lëndët djegëse fosile. Duke reduktuar sasinë e energjisë që konsumojmë ne po reduktojmë edhe sasinë e naftës që duhet të transportohet nëpër botë.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email